Ανάκτηση COSMOTE id

Εισήγαγε ένα τηλέφωνο ή ένα email που θυμάσαι να έχεις χρησιμοποιήσει στο COSMOTE id σου